Hizmetler
Alanad覺 Tescil
Co-Location
H覺z Testi
Kiral覺k Hat
Sitenizin 襤statistikleri
Webmail
 
Alanad覺 Tescil
Alanad覺 sizin, yada sahip olduunuz irketin 襤nternetteki kimliidir. 襤nternette yer almak i癟in ba vurduunuzda size bir 襤nternet protokol numaras覺 verilir. Buna IP Adres (襤nternet Protokol adres) denilmektedir. 襤nternetteki her bilgisayar覺n bir IP adresi vard覺r.

Dier bir bilgisayarla balant覺 kurabilmek i癟in kar覺 bilgisayar覺n IP adresinin tan覺nm覺 olmas覺 gerekir. IP adresi 3 tane nokta ile birbirinden ayr覺lm覺 numaralardan olumaktad覺r. rnein www.ispro.net’nin IP adresi 87.251.0.2’dir. 襤nternetteki dier bilgisayarlar, sizi bu IP numaras覺 sayesinde bulurlar.

Alanad覺 ise IP adresine verilen, hat覺rlamas覺 daha basit olan ve adresi tan覺mlayan bir takma add覺r. Yani taray覺c覺n覺z覺n adres 癟ubuuna IP numaralar覺n覺 yazmak yerine o IP numaralar覺na takma ad olan alanad覺n覺 yazarak istediiniz siteye ula覺rs覺n覺z. Alanad覺 bu anlamda haf覺zada kalmas覺 zor olan IP numaralar覺n覺n daha kolay kullan覺m覺n覺 salar.

K覺saca 繹zetlemek gerekirse, alanad覺, IP adreslerinin harfler eklinde kodlanmas覺d覺r. Alanad覺n覺z覺n uygun, kolay ve hat覺rlanabilir olmas覺 繹nemlidir. Sahibi bulunduunuz firman覺z, tan覺nm覺 olan soyad覺n覺z, markan覺z i癟in halen alan ad覺 almad覺ysan覺z bunu en k覺sa zamanda ger癟ekletirmenizi 繹neririz.

NOT: Baz覺 alanad覺 uzant覺lar覺 sadece IsproNET Kontrol Paneli kullan覺c覺lar覺 taraf覺ndan tescil edilebilir.

IsproNET Kontroll Paneli Alanad覺 Tescili ve Uzatma Fiyatlar覺1
(T羹rk癟e alanad覺 tesciline sahipseniz Normal Alanad覺 Tescili ve Uzatma Fiyatlar覺 ge癟erlidir)
Alanad覺 Uzant覺s覺 Transfer + 1 Y覺l Uzatma Y覺ll覺k Fiyat
.com / .net / .org /. biz / .us / .info 79,9 TL 79,9 TL
*minimum 2 y覺l tescil gerektirir.
Not: Kontrol panelinin uyar覺 mesaj覺 g繹ndermesine ramen uzat覺lmayan veya herhangi bir kullan覺c覺 ilemi ile kontrol paneli i癟erisinden uzat覺lamayan (rn. Bir alanad覺n覺n kontrol paneli hesaplar覺 aras覺nda ta覺nmas覺 veya silinmesi sonras覺nda otomatik uzatma 繹zelliinin re-entegre isteinde bulunulmam覺 olmas覺) dolay覺s覺yla tescil s羹releri biten alanadlar覺n覺n ve panel hesab覺n覺n s羹resinin uzat覺lmas覺n覺 istemeyen m羹terilerin uzatma ilemlerinin manual olarak yap覺lmas覺 ve transfer edilen ama kontrol paneli 羹zerinde bar覺nd覺rlmayacak alanadlar覺n覺n ilemleri normal tescil 羹cretleri ile 羹cretlendirilir.


Normal Alanad覺 Tescili ve Uzatma Fiyatlar覺
(T羹rk癟e alanad覺 tesciline sahipseniz, kontrol paneli m羹terisi deilseniz veya hesap uzatmas覺 yap覺lmayacak ise ge癟erlidir.)1
Alanad覺 Uzant覺s覺 Transfer Y覺ll覺k Fiyat
.com/.net/.org/.biz/.us/.info 79,9 TL 79,9 TL


.tr Alanad覺 Tescil ve Uzatma Fiyatlar覺
Alanad覺 Uzant覺s覺 Y覺ll覺k Fiyat
.com.tr/.net.tr/.info.tr /.biz.tr 43,00 TL
.org.tr/.web.tr/.gen.tr/.av.tr/.bbs.tr 30,00 TL
.name.tr/.tel.tr/.gov.tr/.bel.tr/.pol.tr/.mil.tr/.k12.tr/.edu.tr 13,00 TL
TR Alan Ad覺 襤癟in Gerekli Belgeleri G繹rmek 襤癟in T覺klay覺n覺z.


Not: 18% KDV fiyatlara dahil deildir.
1L羹tfen gTLD kay覺t anlamas覺n覺 ve UDRP belgesini alanad覺 kaydetmeden 繹nce okumay覺 unutmay覺n覺z.
Copyright 1995 - 2020 ISPRO 襤letiim Hizmetleri ve Yaz覺l覺m San. ve Ticaret A..
IsproNET bir Doanata Grubu Kuruluudur. 襤letiim: info@ispro.net.tr